Present is de Arbo-dienst en casemanagementbureau die u met uw verzuim kan ondersteunen en uw zieke medewerker kan helpen om weer snel aan het werk te kunnen. wij hebben veel ervaring met het verzuim problemen. Wij kunnen uw (zieken) medewerker ook onder voorwaarden overnemen. wij werken persoonlijk en doelgericht.

Present-Group BV, ziekteverzuim & HR-diensten

Aan de basis van een gezonde werknemer staat een gezonde organisatie. De Present-Group BV biedt hulp bij het voorkomen of verminderen van ziekteverzuim 


De Present-Group BV is ontstaan vanuit de  K-A-N-S Re-integratie en Digi-Arbo, die sinds 1995 ervaring hebben met Re-integratie advisering op het gebied van arbodienstverlening en casemanagement ziekteverzuim. De Present-Group BV is opgericht door Aart de Meij 

Re-integratie
Present stelt zich tot doel om op sociaal verantwoorde wijze mensen “werkfit” te maken en te bemiddelen naar de arbeidsmarkt.

Filosofie
Present hanteert voor het uitvoeren van zijn trajecten een no-nonsense filosofie. 
Het begeleiden is intensief en persoonlijk, wij stellen het mens centraal, voelen ons verantwoordelijk voor het succes, de gesprekken vinden plaats in een vertrouwde omgeving, het gedrag en overtuiging moet aansluiten bij de bedrijfscultuur van de nieuwe organisatie. 

Uitgangspunten voor deze filosofie zijn, maak de klant bewust van zijn kwaliteiten, wees sociaal en persoonlijk, mensen hebben hulpbronnen en kwaliteiten voor positieve veranderingen, als een ander het kan, kun je het leren, ieder gedrag heeft een positieve intentie, met overtuiging bereik je jouw doel, het hebben van plezier en betrokkenheid, streven naar kwaliteit van leven.

Daarnaast adviseert Present werkgevers bij individuele, complexe situaties en ondersteunt de werkgever bij het zoeken naar de juiste dienstverlening en deskundigen.

Present-casemanagement  BV wordt uitgevoerd in nauw overleg met u als werkgever of uw HRM/P&O afdeling, het management of een leidinggevende. De werkgever kent de medewerker het best en kan samen met onze casemanager de juiste instrumenten inzetten om een zo snel mogelijke werkhervatting te realiseren. Daarnaast bieden wij een groot aantal diensten, die snel en adequaat ingezet kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk flexibel in te spelen op de behoefte van u als werkgever tegen een zo laag mogelijke prijs.

Onze casemanagers zijn multifunctioneel inzetbaar zoals;

  • begeleiden van uitkeringscliënten
  • uitvoeren van re-integratietrajecten
  • coach bij ziekteverzuim

Present-Casemanagement BV beschikt over een zeer doelmatig en volledig geautomatiseerd klantverzuim-volgsysteem waarmee de client in iedere fase gevolgd kan worden. Daarnaast geeft het systeem aan welke wettelijke verplichte stappen op welk moment genomen moeten worden. Enkele voorbeelden zijn;

  • acties n.a.v. telefoongesprekken
  • bevindingen uit individuele gesprekken
  • planning van training

Door onze werkwijze bereiken wij een besparing op de in te zetten trajecten en diensten. Het resultaat van deze methodiek uit zich in korter en minder ziekteverzuim.

Stichting Nieuwe KANS (onderdeel van de Present-Group) heeft de mogelijkheid uw (zieke) medewerker over te nemen en te begeleiden naar een nieuwe uitdaging.

Voordat de medewerker wil of kan instromen in de stichting gaan wij gezamenlijk met alle betrokken partijen de mogelijkheden onderzoeken. Dit bestaat o.a.uit;

  • hoe hoog is de afkoop (bv transitie of kantonrechterformule).
  • wat is het loon en hoe zit het met het pensioen
  • hoe lang gaat het dienstverband duren
  • wat zijn de plaatsingsmogelijkheden 

Uit het bovenstaande volgt een plan van aanpak. Het uitgangspunt van de stichting is de kandidaat in een "carousel" van functies te detacheren of uit te zenden naar verschillende functies. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de belastbaarheid, maar ook naar welke functie en bedrijfscultuur het beste past.

Door de praktische vaardigheden binnen de techniek en de universitaire studies, het besturen als DGA van een middelgroot re-integratie bedrijf en kennis en ervaring, is er veel inzicht ontstaan met betrekking tot de genoemde problematieke. 

Wij delen graag deze competenties om u verder te helpen bij het ondernemen en de zorg van verzuim uit handen te nemen.


Heeft u een vraag of casus die u wilt voorleggen? Neem gerust contact met ons op.  De Present-Group BVgeeft u advies, maar helpt ook bij de implementatie van het advies. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot producten en dienstverlening ten behoeve van kostenbeperking in geval van ziekteverzuim. De Present-Group BV geeft antwoord. U kunt ons bereiken op  

info@present-ziekteverzuim.nl 

06 10249806 (Aart de Meij)